غلامحسین دانشی - زندگینامه مشاهیر و فرزانگان

زندگینامه مشاهیر و فرزانگان

غلامحسین دانشی

غلامحسین دانشی متولد سال 1322ه. ش. کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ازدانشگاه تهران درسال 1345، کارشناسی مهندسی مکانیک علمی از دانشگاه منچستر انگلستان درسال1348 ودکتری مکانیک عملی ازدانشگاه منچستر انگلیستان درسال 1350می باشد. وی هم کنون باسمت استاد دردانشگاه صنعتی شریف ازسال1351تاکنون می باشد.گروه : فنی و مهندسیرشته : مهندسی مکانیکاوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : غلامحسین دانشی درسال 1322ه. ش. درچشم به جهان گشود.تحصیلات رسمی و حرفه ای : غلامحسین دانشی دارای کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ازدانشگاه تهران درسال1345، کارشناسی مهندسی مکانیک عملی ازدانشگاه منچستر انگلستان درسال1348ودکتری مکانیک عملی ازدانشگاه منچستر انگلستان درسال1350می باشدوهم اکنون باعنوان استاددردانشگاه صنعتی شریف ازسال 1351تاکنون مشغول میباشد.خاطرات و وقایع تحصیل : اخذ مدرک دکتری مکانیک ازدانشگاه منچستر انگلستان درسال 1351 ازمهمترین وقایع دوران تحصیل غلامحسین دانشی می باشد.فعالیتهای ضمن تحصیل : غلامحسین دانشی درکنار تحصیل به مطالعه وتحقیق وتالیف آثاری پیرامون بررسی اثرفرآیند عملیات حراراتی مکانیکی دردرجه حرارت پایین آسفرمنیگ برروی خواص مکانیکی فولادهای کم آلیاز، طراحی قالب، شکل دادن پیشرفته فلزات صنعتی ، نورد، خط دراندازه گیری وشکست دردانشگاه صنعتی شریف، بررسی تغیر شکل های سطحی درآزمایش فشار معاطع فلزی پرداخته است.وقایع میانسالی : غلامحسین دانشی پس ازاخذ دکتری مکانیک عملی ازدانشگاه منچسترانگلستان درسال1350به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف استخدام شد وامروز با سمت استاددراین دانشگاه مشغول به خدمت می باشد.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : غلامحسین دانشی عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف درگروه مهندسی مکاننیک بوده وهم اکنون باسمت استاد دردانشگاه صنعتی شریف مشغول به خدمت می باشد.فعالیتهای آموزشی : غلام حسین دانشی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف واستاد گروه مهندسی ومکانیک به تدریس دروس مکانیک ومباحث بررسی فرآیند تولید سیم های پیش تنیده وتدریس دروس علم مواد وشکل دادن فلزات، مکانیک محیطهای پیوسته ، طراحی اجزا ، طراحی قالب، شکل دادن پیشرفته فلزات ، نورد، خط دراندازه یری وشکست دردانشگاه صنعتی شریف می پرداخته است.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : غلامحسین دانشی درکنارتدریس به مطالعه ، تحقیق وتالیف آثاری دررشته مهندسی مکانیک به ویزه درمباحثی چون طراحی اجزا ، طراحی قالب ، شکل دادن پیشرفته فلزات صنعتی ، نورد، خط اندازه گیری وشکست دردانشگاه صنعتی شریف پرداخته است

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

پیوندها