نصرت الله باستان - زندگینامه مشاهیر و فرزانگان

زندگینامه مشاهیر و فرزانگان

نصرت الله باستان

نصرت الله باستان متولد1282ه.ش. درتهران پس ازگذراندن مقدمات علوم وتحصیل دردارالفنون ومدتی خدمات دولتی درنقلیه قشون به اروپااعزام شدودرسال1315پس ازاخذدکتری چشم پزشکی ازدانشگاه پاریس به ایران بازگشت و دربیمارستانهای مختلف به معالجه وتحقیق پرداخت تااینکه درآذرماه 1361درگذشت.گروه : علوم پزشکیرشته : چشم پزشکیاوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : نصرت الله باستان درسال1282ه.ش. درتهران چشم بهبهان گشود.تحصیلات رسمی و حرفه ای : نصرت الله باستان تحصیلات مقدماتی خودرادرمکتب ونزد میرزاعلیک اکبر وباخواندن عمه جزآغاز کرد. پس ازمدتی مکتب راترک گفت وبه مدرسه صفائیه وسپس به مدرسه تربیت رفت وپس ازاتمام تحصیلات ابتدایی وارد دارالفنون شد. وپس ازمدتی کارهای دولتی درسال1307درمیان اولین گروه محصلین اعزامی به اروپا رفت . درشهر بوردوی فرانسه مشغول به تحصیل شد.وبالاخره پس ازهفت سال وگذراندن دکتری چشم پزشکی ازدانشگه پاریس درسال1315به تهران بازگشت.خاطرات و وقایع تحصیل : اقامت وتحصیل دراروپا دررشته چشم پزشکی درتییر دیدگاه وتوسعه دانش تخصصی نصرت الله باستان تاثیر عمیقی داشته است.فعالیتهای ضمن تحصیل : نصرت الله باستان درگنار تحصیل دررشته چشم پزشکی مطالعاتوتالیفاتی درزمینه رمان وداستانهای ادبی به زبان فارسی داشته است. ودراین زمینه آثاری راازخود به یادرگار نهاده است.وقایع میانسالی : نصرت الله باستان پس ازبازگشت ازفرانسه دربیمارستانهای سینا وشهرداری مشغول به چشم پزشکی شدونیز کتابهایی دراین زمینه ونیز درباره ادبیات نگاشت. زمان و علت فوت : نصرت الله باستان در18فروردین 1372درگذشت.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : نصرت الله باستان به عنوان چشم پزشکی دربیمارستانهای سینا وشهرداری مشغول بود وی رئیس بخش چشم پزشکی بیمارستان وزیری ، استادکرسسی بالینی چشم بزشکی دانشگاه تهران ، استاد کرسی بالینی چشم پزشکی بیمارستان هزار تخت خوابی امام خمینی ونیز بیمارستان مهر بوده است.فعالیتهای آموزشی : نصرت الله باستان درسال1328به مقام استادی کرسی بالینی چشم پزشکی دانشگاه تهران ، بیمارستان هزارتخت خوابی وبیمارستان مهر دست یافت.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : نصرت الله باستان علاوه برتحقیق تالیف ومطالعه درباره پزشکی به ممارست درادبیات وداستان فارسی مشغول بوده وآثاریدراین زمینه دارد. آرا و گرایشهای خاص : نصرت الله باستان گرچه چشم پزشکی بود امادررشته های دیگر پزشکی همچون کیمیاپزشکی گوش وحلق وبینی وحنجره نیز مشغول به تالیف وتحقیق بوده است.

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

پیوندها