محمد حسین ادیب - زندگینامه مشاهیر و فرزانگان

زندگینامه مشاهیر و فرزانگان

محمد حسین ادیب

محمد حسین ادیب متولد1278 تهران، دارای دیپلم ولیسانس از مدرسه عالی حقوق ، دکتری پزشکی ازدانشگاه تهران در1305، دانشنامه دکتری ازدانشکده پزشکی پاریس بوده ودورهای مالاریا شناسی ایتالیا ، پزشکی مستعمراتی واندوسکوپی ومیکروب شناسی رادر بنگاه پاستور پاریس طی کرد .گروه : علوم پزشکیرشته : پزشکی قانونیگرایش : خون ووالدین و انساب : محمد حسین ادیب فرزند خانبابا دکتر ادیب الدوله ناظم مدرسه دارالفنون بوده استاوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : محمد حسین ادیب درسال 1278ه. ش درتهران زاده شد .کودکی وجوانی وی معاصر بااواخر سلطنت قاجاریه وسیستم سنتی آموزش عالی بوده است .تحصیلات رسمی و حرفه ای : محمد حسین ادیب پس از اخذ دیپلم ودریافت گواهی نامه دیپلم ولیسانس از مدرسه عالی حقوق ، وی در 1305 به دریافت دانشنامه دکتری پزشکی عمومی توفیق یافت وبه پاریس رفت وپس ازفراغت ازتحصیل درآنجا دررشته های مالاریا شنسی درایتالیا ،پزشکی مستعمراتی ،جراحی عمومی وخصوصی و دوره میکروب شناسی بنگاه پاستورپاریس ودوره مامائی و درباب آئین نامه بهداشتی وقرانتینتی درطب مستعمرانی واندوسکوپی گواهینامه دریافت کرد .خاطرات و وقایع تحصیل : تحصیل دراروپا محمد حسین ادیب رابا علم روز آشناکرد.فعالیتهای ضمن تحصیل : محمد حسین ادیب درحین تحصیل دررشته های گوناگون پزشکی به مطالعه ، تحقیق وتالیف آثاری پیرامون پزشکی قانونی وگروههای خون وتوارث می پرداخت.وقایع میانسالی : محد حسین ادیب پس از بازگشت ازاروپا این مشاغل رابرعهد گرفت دبیر دبیرستان دارالفنون ، کارمند بنگاه پاستور . استاد دانشکده پزشکی ، رئیس بخش بیماریهای زنان وبیمارستان وحسابی ، پزشکی قانونی وزارت دادگستری ، معاون دانشکده پزشکی ، کارمند کمیسیون پزشکی فرهنگشتان ، بزرس فنی بیمارستان های دانشکده پزشکی ، کارشناس وزارت دادگستری . استاد کرسی پزشکی قانونی ، استاد آسیب شناسی ووزارت بهداری .زمان و علت فوت : محمد حسین ادیب دردوم مهر 1372درتهران درگذشت.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : محمد حسین ادیب عهده دار مشاغل زیر بوده است : دبیر دبیرستانهای تهران ازجمله دارالفون ، کارمند بنگاه پاستور، استاد دانشگده پزشکی ورئیس بخش بیماریهای زنان دربیمارستان گوهر شاد حسابی، پزشکی قانونی وزارت دادگستری ، معاون دانشکده پزشکی ، کارمند کمیسیون پزشکی فرهنگشتان ، بازرسی فنی بیمارستانهای دانشکده پزشکی ، کارشناسی وزارت دادگشتری ، استاد پزشکی قانونی دردانشگاه تهران واستاد کرسی آسیب شناسی. فعالیتهای آموزشی : محمدحسین ادیب دبیر دبیرستان دارالفنون استاددانشکده پزشکی دانشگاه تهران، استاد پزشکی قانونی واستادکرسی آسیب شناسی ازسال 1319 بوده است.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : محمد حسین ادیب درکنار امور مربوط به پزشکی ومباحث اجتماعی نیز فعال بود وسخنرانی های وی درکانون ایران چوان درمجموعه سخنرانی های آن کانون چاپ شده است.آرا و گرایشهای خاص : محمد حسین ادیب ازجمله پزشکانی است که توجه تخصصی رابه مباحثی چونپزشکی قانونی وگروههای خون وتوارث داشته است.


آثار :    &nbsp1  پزشکی قانونی      ویژگی اثر : دکتر محمدحسین ادیب کتاب پزشکی قانونی رادرسال 1329 به چاپ رسانید.2  گروههای خون و توارث      ویژگی اثر : دکتر محمد حسین ادیب کتاب گروههای خون وتوارث رادرسال 1338 برای استفاده درمباحث پزشکی قانونی به چا رسانید

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

پیوندها