علیرضا رهائی - زندگینامه مشاهیر و فرزانگان
X
تبلیغات
زولا

زندگینامه مشاهیر و فرزانگان

علیرضا رهائی

علیرضا رهائی دارای دکتری مهندسی راه وساختمان ازدانشگاه پاریس ، عضو هیئت علمی ودانشیار گروه مهندسی راه وساختمان دردانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر است وی متخصص درمباحث مربوط به پل سازی می باشد.گروه : فنی و مهندسیرشته : مهندسی عمرانتحصیلات رسمی و حرفه ای : علیرضا رهایی داریا کارشناسی مهندسی راه ساختمان ازدانشگاه صنعتی امیر کبیر وکارشناسی ارشد ودکتری همین رشته ازدانشگاه پاریس می باشد. وی هم اکنون عضو هیئت علمی ودانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیراست. خاطرات و وقایع تحصیل : تحصیل درفرانسه واخذ مدرک دکتری مهندسی راه وساختمان ازمقاطع مهم زندگی علمی علیرضا رهائی بوده باست.فعالیتهای ضمن تحصیل : علیرضا رهائی درکنارتحصیل،به طالعه ، تحقیق وتالیف آثاری پیرامون مطالعات دینامیک ی وبررسی اثر زلزله به پل ها ،بارگزاری پل ها، دیوارهای جداکننده بتنی ، پل های مدفون ، بررسی روشهای مختلف اصلاح بتن می پرداخت.وقایع میانسالی : علیرضا رهائی پس ازاخذ مدرک دکتری مهندسی راه وساختمانی ازدانشگاه پاریس وبازگشت بهایران بهعنوان عضو هیئت علمی دانشگاه نصنعتی امیر کبیر استخادم شد و ی هم اکنون باسمت دانشیار به تدریس درآنجا مشغول است.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : علیرضا رهائی عضو هییئت علمی ، استادیار وسپس دانشایر گروه مهندسی راه ساختمان دردانشگاه صنعتی امیر کبیر مشغول به تدریس بوده وهست.فعالیتهای آموزشی : علیرضا رهائی به عنوان عضو رهیئت علمی ودانشیارگروه مهندسی راه وساختمان دردانشگاه صنعتی امیر کبیر مشغول بهتدریس درسهای مربوطه می باشد.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : علیرضا رهائی دکنار تدریس به مطالعه ، تحقیق وتالیف آثاری پیرامون طرح پل، طرح ومحاسبه پلهای بتنی مسلح،باگذاری وآنالیز انواع پلها ، طرح ومحاسبه اجزابتن مسلح براساس تئوری حالات حدسی مشغول است.آرا و گرایشهای خاص : علیرضا رهائی ازجمله مهندسین راه وساختمان است که علاقه تخصصی خودرا متوجه مباحث مربوط به پل سازی وآسیب شناسی پلهای بتنی کرده است.


آثار :    &nbsp1  بارگزاری وآنالیز انواع پلها     &nbsp2  طر ح محاسبه پلهای بتنی مسلح     &nbsp3  طرح پل     &nbsp4  طرح ومحاسبه اجزابتن مسلح براساس تئوری وحالات حدسی .

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

پیوندها