میرجلیل رضوی - زندگینامه مشاهیر و فرزانگان
X
تبلیغات
زولا

زندگینامه مشاهیر و فرزانگان

میرجلیل رضوی

میرجلیل رضوی متولد1320 ه. ش . دارای دکتری مهندسی شیمی ازانگلستان درسال 1348وعضو هیئمیرجلیل رضوی متولد1320 ه. ش . دارای دکتری مهندسی شیمی ازانگلستان درسال 1348وعضو هیئت علمی واستادتمام درگروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف می باشد .گروه : فنی و مهندسیرشته : مهندسی شیمیاوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : میر جلیل رضوی درسال 1320ه. ش . چشم به جهان گشود.تحصیلات رسمی و حرفه ای : میر جلیل رضوی دارای تحصیلات عالی درزمینه شیمی ومهندسی شیمی درایران وداری دکتر ی این رشته ازانگلستان درسال1348ه. ش. می باشد. وی اکنون باسمت استاد دردانشگاه صنعتی شریف مشول به تدریس است.خاطرات و وقایع تحصیل : میرجلیل رضوی تحصیلات دوره دکتری خوددررشته مهندسی شیمی رادرانگلستان گذرنیده است وازاین نظرزمان مذکورازمقاطع مهم زندگی علمی وی به شمارمی رود.فعالیتهای ضمن تحصیل : میرجلیل رضوی درکنارتحصیل دررشته مهندسی شیمی به مطالعه ، تحقیق وتالیف آثاری پیرامون انتقال حرارت ومکانیک سیالات، انرژی خورشیدی و. . . می باشد.وقایع میانسالی : میرجلیل رضوی سپس ازاخذ دکتری وفارغ التحصیلی ازانگلستان ب وطن بازگشت 1348ه. ش. وبه عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف استخدام شد. وتامدارج استادتمام رشته مهندسی شیمی درآن دانشگاه ترقی کرد.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : میرجلیل رضوی عضو هیئت علمی وبه ترتیب استادیار، دانشیار، واستاد تمام گروه مهندسی شیم دردانشگاه صنعتی شریف بودهاست. وی همچنین استا دراهنمای سه پایان نامه کارشناسی ارشدودکتری بوده است.فعالیتهای آموزشی : میر جلیل رضوی به عنوان عضو هیئت علمی استادیار،دانشیاروسپس استادتمام درگروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف سالها به تدریس مشغول بوده است . وی دروسی چون انتقال حرارت،مکانیک سیالات وانرژی خورشیدی را تدریس کرده است.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : میرجلیل رضوی درکنارتدریس به مطالعه ،تحقیق وتالیف آثاری پیرامون مهندسی شیمی ومباحث جذب گاز مایع همراه باواکنش شیمیایی، انرژی خورشیدی و. . . مشغول می باشد.آرا و گرایشهای خاص : میر جلیل رضوی ازجمله مهندسین شیمی است که علاقه خاصی به مباحث مکانیک سیالات ،انتقال حرارت وپدییده های انتقال وارد ودراین زمینه دارای تالیفات وتحقیقاتی است.


آثار :    &nbsp1  انتقال حرارت     &nbsp2  انرژی خورشیدی     &nbsp3  پدیده های انتقال     &nbsp4  مکانیک سیالات     ت علمی واستادتمام درگروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف می باشد .گروه : فنی و مهندسیرشته : مهندسی شیمیاوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : میر جلیل رضوی درسال 1320ه. ش . چشم به جهان گشود.تحصیلات رسمی و حرفه ای : میر جلیل رضوی دارای تحصیلات عالی درزمینه شیمی ومهندسی شیمی درایران وداری دکتر ی این رشته ازانگلستان درسال1348ه. ش. می باشد. وی اکنون باسمت استاد دردانشگاه صنعتی شریف مشول به تدریس است.خاطرات و وقایع تحصیل : میرجلیل رضوی تحصیلات دوره دکتری خوددررشته مهندسی شیمی رادرانگلستان گذرنیده است وازاین نظرزمان مذکورازمقاطع مهم زندگی علمی وی به شمارمی رود.فعالیتهای ضمن تحصیل : میرجلیل رضوی درکنارتحصیل دررشته مهندسی شیمی به مطالعه ، تحقیق وتالیف آثاری پیرامون انتقال حرارت ومکانیک سیالات، انرژی خورشیدی و. . . می باشد.وقایع میانسالی : میرجلیل رضوی سپس ازاخذ دکتری وفارغ التحصیلی ازانگلستان ب وطن بازگشت 1348ه. ش. وبه عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف استخدام شد. وتامدارج استادتمام رشته مهندسی شیمی درآن دانشگاه ترقی کرد.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : میرجلیل رضوی عضو هیئت علمی وبه ترتیب استادیار، دانشیار، واستاد تمام گروه مهندسی شیم دردانشگاه صنعتی شریف بودهاست. وی همچنین استا دراهنمای سه پایان نامه کارشناسی ارشدودکتری بوده است.فعالیتهای آموزشی : میر جلیل رضوی به عنوان عضو هیئت علمی استادیار،دانشیاروسپس استادتمام درگروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف سالها به تدریس مشغول بوده است . وی دروسی چون انتقال حرارت،مکانیک سیالات وانرژی خورشیدی را تدریس کرده است.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : میرجلیل رضوی درکنارتدریس به مطالعه ،تحقیق وتالیف آثاری پیرامون مهندسی شیمی و مباحث جذب گاز مایع همراه با واکنش شیمیایی، انرژی خورشیدی و. . . مشغول می باشد.آرا و گرایشهای خاص : میر جلیل رضوی ازجمله مهندسین شیمی است که علاقه خاصی به مباحث مکانیک سیالات ،انتقال حرارت وپدییده های انتقال وارد ودراین زمینه دارای تالیفات وتحقیقاتی است.

آثار :    &nbsp1  انتقال حرارت     &nbsp2  انرژی خورشیدی     &nbsp3  پدیده های انتقال     &nbsp4  مکانیک سیالات    
حکیم ارد بزرگ

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

پیوندها